Cenovnik usluga za 2019 godinu

Šifra Opis usluge/proizvodaCena u dinarima
2144Servis klima uređaja 12 sa dopunom freona do 100 gr. 2.500
2148Servis klima uređaja 18 sa dopunom freona do 150 gr. 2.900
2124Servis klima uređaja 24 sa dopunom freona do 200 gr. 3.600
2128Redovan servis klima uređaja 9 i 12 sa produžetkom garantnog roka - bez dopune freona
2.500
2129Redovan servis klima uređaja 18 i 24 sa produžetkom garantnog roka - bez dopune freona3.600
2131Servis Artcool klima uređaja 12 sa dopunom freona do 100 gr. 2.800
2134Servis Artcool klima uređaja 24 sa dopunom freona do 200 gr.5.800
2138Čišćenje turbine sa skidanjem
4.500
6012Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22, R410a, R407c)od 5.500
5478Usluga kompletnog punjenja sistema freonomod 6.500
5469Vakuumiranje sistema klima uređajaod 2.500
4114Startni kondenzator kompresoraod 4.500
1422Usluga zamene kondenzatora ili unutrašnje sondeod 3.600
1423Usluga zamene IGL ventilaod 3.800
1423Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jediniciod 7.800
1424Usluga zamene motora ventilatora spoljne jediniceod 8.900
1425Defektaža za klimu 122.500
1426Defektaža za klimu 18 i 24
2.900
1428Usluga zamene kompresora za klimu 12 12.500
1429Usluga zamene kompresora za klimu 18 15.800
1430Usluga zamene kompresora za klimu 24 18.200
1431Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metraod 3.500
1432Popravka elektronike neinverter klima uređajaod 9.800
1433Popravka elektronike inverter klima uređajaod 11.800
1333Skidanje i odnošenje elektronike u servis sa dijagnostikom (bez popravke) za split klima uređaje
od 4.600
1434Usluga zamene ventilaod 8.500
1435Usluga zamene nosača spoljne jedinice klima uređajaod 5.500
1436Veliki servis klima uređaja (skidanje i odnošenje uređaja u servis) od 12.500
1481Montaža klima uređaja 9 i 12.000 BtU bez dodatne instalacije i materijala
9.000
1482Montaža klima uređaja 18.000 BtU bez dodatne instalacije i materijala13.600
1483Montaža klima uređaja 24.000 BtU bez dodatne instalacije i materijala16.600
1440Bakarna instalacija za montažu po metru dužnomod 1.500
1441Nosači klima uređaja od 950
1442Set šrafova i tiplova za montažu
550
1443Kondenz crevo po metru dužnom
250
1444El. kabl 3*1,5 licnasti po metru dužnom250
1445El. kabl 5*1,5 po metru dužnom350
1446Šuko viljuška monofazna komad
250
1447Bandaž traka za montažu po metru instalacije250
2114Izlazak na teren i defektaža mono zidnih split sistema na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra)2.500
2115Izlazak na teren i defektaža mono zidnih split sistema na teritoriji grada Beograda (do 30 km od centra)3.900

Poslednja izmena: 08.03.2019 god.