Ugradnja Klima uredjaja Beograd

 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 12.000 BtU

  Cena: 9.000 dinara (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 1 dužnog metra (odnosi se na ne-inverterske sisteme)
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 18.000 BtU

  Cena: 12.600 dinara  (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 1 dužnog metra (odnosi se na ne-inverterske sisteme)
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 24.000 BtU

  Cena: 15.600 dinara (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 1 dužnog metra (odnosi se na ne-inverterske sisteme)
 • Šta nije uračunato u cenu ugradnje?!

  Dodatno:

  - Kompletna bakarna (cevna instalacija)

  - Kompletan elektro materijal ( el. kabl 5x1.5 pun presek + 3*1,5)

  - Kompletan izolacioni materijal (klimaflex)

  - Set šrafova i tiplova

  - Nosači spoljne jedinice

  - Kondenz crevo za odvod kondenzata iz unutrašnje jedinice uređaja. do 1 dužnog metra. (svaki naredni metar = 250,00 dinara)

 •  

 • Kada se ostvaruje popust od 10% na ovu uslugu?

  Popust na ugradnju klima uređaja možete ostvariti ukoliko imate 5 ili više uređaja koje treba montirati na istoj lokaciji.
 • Da li se vrši overa garantnog lista nakon ugradnje?

  Ukoliko ste od Vašeg prodavca uz kupljeni proizvod dobili garantni list, naš montažer će isti overiti nakon ugradnje uređaja posle čega stičete pravo na ostvarenje garancije u slučaju kvara.

  *Ukoliko ste uređaj kupili od nas, odmah nakon isporuke biće Vam uručen overen garantni list sa garantnim rokom od 2 ili 3 godine (zavisno od proizvođača).

  *Garancija se može produžavati i do 7 godina uz obavezan godišnji servis prilikom koga se proverava kompletna ispravnost uređaja, te se vrši overa garantnog lista u odeljku za kupone.

Napomena:

Proizvođači inverterskih klima uređaja, propisali su da se prilikom ugradnje istih mora postaviti minimalno 3 metra instalacije, u suprotnom, ako dođe do bilo kakvog kvara na uređaju, gubi se pravo na garanciju.

 Za dodatne informacije o cenama klinite OVDE

(Cenovnik se primenjuje od: 30.01.2019 godine)