Klima Servis Beograd

Servis Klima i rashladnih uređaja Beograd

.Radno vreme: 09 - 20 h.

 

 

_

Toplotne pumpe

Rashladni uređaji svoj rad zasnivaju na prirodnoj osobini plina, ta osobina je da se plin grije kada se sabija (prelazi iz plinovitog u tečno agregatno stanje), a hladi kada se širi (prelazi iz tečnog u plinovito agregatno stanje).
Rashladni uređaji su projektovani i proizvedeni da garantuju maksimalan kvalitet u hlađenju različitih vrsta proizvoda u režimu rada od +10 do -30ºC, za različite temperaturne režime a prema zahtevima tehnologije hlađenja proizvoda. Pored standardnih rashladnih sistema ovih proizvodimo i rashladne sisteme specijalne namene.

Opširnije...

Toplotne pumpe su uređaji koji se već duži niz godina u razvijenim državama koriste kao osnovno i obavezno sredstvo za grejanje s obzirom na njen koeficijent korisnog dejstva ili C.O.P-a. Korisno dejstvo ili C.O.P. toplotne pumpe predstavlja odnos uložene električne i dobijene toplotne energije. Toplotne pumpe nam nude mogućnost uštede energije gde se na primer, za uloženi 1 kW električne energije dobije od 3 kW do 6 kW toplotne energije.

            Koeficijent ili odnos uložene i dobijene energije toplotne pumpe direktno zavisi od kvaliteta ugrađenih komponenti i od vrste sistema grejanja na koji se uređaj spaja. Na nisko-temperaturnim sistemima grejanja (podno i zidno) gde je dovoljna temperatura vode od 32°C do 38°C, toplotne pumpe mogu postići odnos uložene i dobijene energije čak i do nekih 1 : 6. Za visoko-temperaturne sisteme kao što su radijatori gde se voda greje i do 55°C - 60°C taj učinak nešto niži i kreće se oko 1 : 3.

U zavisnosti od vrste izvora toplote iz prirode koja se koristi za predaju "hladne" energije toplotne pumpe se dele na: 

  • Voda - Voda
  • Vazduh - Voda
  • Zemlja - Voda

Kod svih vrsta navedenih toplotnih pumpi topla energija se predaje pločastim izmenjivačem toplote grejnog sistema.

Voda - voda sistem koristi pločasti izmenjivač toplote da preda hladnu energiju bunarskoj vodi (slika 2). Centrifugalna pumpa iz bunara vuče vodu i gura kroz izmenjivač gde se hladna energija freona  predaje bunarskoj vodi bez promene njenog hemijskog sastava i vraća u povratni bunar nazad u zemlju. Prednost ovog sistema jeste to što je nezavisno od spoljne temperature kapacitet pumpe kao i koeficijent korisnog dejstva ili  C.O.P. stalan. Izvedba ovakvog sistema zahteva bušenje dva bunara.

Opširnije...

FAN - COIL Toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe se zasniva na promeni agregatnog stanja rashladnog fluida to jest freona i predaji energije dobijene tim postupkom sistemu grejanja i bunarskoj vodi (TP voda - voda). Glavne komponente od koji se sastoji toplotna pumpa potrebne za dobijanje potpunog ciklusa promene agregatnog stanja freona su:

●      Kompresor

●      Izmenjivač / Kondenzator

●      Izmenjivač / Isparivač

●      Termoekspanzioni ventil

toplotna pumpa - osnovne komponente

 

 

Opširnije...
POZIV